Boğaziçi İşletme Bölümüne Dair Bilmeniz Gereken Her Şey

Bu yazıda, İşletme Bölümü düşünenler için, şu konular üzerine yazıyor ve linkler paylaşıyorum:

 • Mezun olunca mümkün çalışma alanları
 • Akademik olarak alt dallar ve dalların detayları (Boğaziçi Üni’de)
 • Akademik kadro ve Ders Programı (Boğaziçi Üni’de)
 • İşletme Bölümü Araştırma Merkezleri (Boğaziçi Üni’de)
 • İşletme Bölümü Araştırma Alanları (Boğaziçi Üni’de)

İşletme bölümü mezuniyeti sonrası mümkün çalışma alanları:

Sayısal alanlar:

 • Finans
 • Operasyon Yönetimi
 • Bankacılık

Bu alanlarda çalışırken matematik, ekonomi, piyasalar, optimizasyon gibi konularda iyi olmanız gerekiyor.

Teknik alanlar:

 • Ürün Geliştirme
 • Danışmanlık

Bu alanlarda çalışırken müşterinin gereksinimlerini anlama, hedef belirleme, iş gücünü bulabilme ve yönlendirebilme, teslim tarihine iş yetiştirebilme, sunum, iletişim, yazılım üzerine teknik detaylar gibi konularda bilgili olmanız gerekiyor.

Sözel alanlar:

 • İnsan Kaynakları
 • Pazarlama
 • Reklam
 • Satış

Bu alanlarda çalışırken yaratıcılık, sunum ve afiş tasarımı, insan ilişkileri, iletişim gibi konularda iyi olmanız gerekiyor.

Genel alan:

 • Girişimcilik

Girişimcilik yaparken Ürün Geliştirme ve Danışmanlık üzerine olan becerilere hakim olmanız gerekiyor. Ayrıca finansal, insansal ve sosyal kapital bulmanız, ve gerekli miktarda kararlı olmanız lazım.

İşletme Bölümünün akademik olarak alt dalları ve dalların detayları:

Akademik kadro ve Ders Programı:

Araştırma Merkezleri (Labler):

Araştırma Alanları:

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff