Anlamsal Ağı Gerçek Hayatta Kullanmak

Teorik yazılarımızdan sonra herkesin sorduğu soru.

Merhabalar, geçen iki haftalık aradan sonra Anlamsal Ağ serimize devam ediyoruz.

Geçen yazılarda pek çok teorik kavramı öğrendik, örneklerle üzerlerinde durduk. Ancak serinin bir bölümünü pratik uygulamalara ayırmak istiyorum.

Yani tüm bu şeylerden bahsediyoruz ama bu kavramları kullanmak istediğimiz zaman nasıl kullanacağız?

Hangi programlar bizim Anlamsal Ağ kullanarak bir proje yapabilmemize yardımcı olur?

Yazılıma ilgisi olan herhangi bir kişinin, Anlamsal Ağ yapılarını kullanmasına yardımcı olacak pek çok program var.

Örneğin şu linkte Anlamsal yapıda veri tutabileceğiniz veritabanlarının (database) bir listesi var:

Linke tıklarsanız, sayfada 50 tane veritabanı programının listelendiğini görebilirsiniz.

Veriyi, anlamsal olarak ilişkilendirilebilir şekilde tutan veritabanlarına Triplestore deniyor. Triplestore kelimesi Üçlemeli Veritabanı şeklinde Türkçeye çevirilebilir.

Sayfada listelenen 50 programdan hangisini kullanacağınızı bilemiyorsanız, size iyi bir haberim var.

Bu blogdaki yazı serisinin bir kısmını, yaptığım bir Anlamsal Ağ projesini anlatmaya ve projeyi yaparken kullandığım tüm programlardan detaylı olarak bahsetmeye ayıracağım.

Kısaca, Proje yapacağız!

Projeyi şu yazıda anlatmaya başlıyorum, linke tıklayarak okumaya devam edebilirsiniz:

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff