Sign in

ml engineer @primer ai | sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Jedi güçleri edinmeye uzak değiliz.

Jedi güçleri derken şundan bahsediyorum:

https://www.dji.com/mavic-air

Kadının giydiği herhangi bir eldiven, kullandığı herhangi bir kumanda yok, ama drone’u kollarıyla kontrol edebiliyor.

Ve bu kurmaca bir şey değil, gerçek. Resmin altındaki siteye girip bakabilirsiniz.

Zeka mı, Bilinç mi?

Drone, kadının kollarını “görüyor”.

Nasıl “görüyor”?

Bu alana (Yapay Zeka) aşina değilseniz, kafanızda:


Landing of Perseverance to Mars on February 18th, 2021 was one of the things that made the year 2021 start spectacularly.

Mars gets Closer

We now have high quality image, sound, and even video footage coming from Mars. …


Today, I was working on a dataset, using Jupyter Notebook application.

I was trying to parse the dataset from one format to another. And the dataset size was relatively large, about 2 Gigabytes of text.

While parsing, I fell into the carelessness of printing the parsed data values. …


Copyright: ©Tran — stock.adobe.com

Bu dönem aldığım derslerden biri AD483 Digital Transformations. Şirketlerin teknoloji dönüşümlerini nasıl bünyelerine dahil ettiğini anlatıyor.

Bu yazıda, dersin ilk haftalarından birinde sunum yapan Michael Barngrover’ın sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) hakkındaki yorumlarını aktaracağım.

İçerik:

 • VR Olarak Adlandırılan her şey VR Değil
 • VR ile gelen Mide…


Bu yazıda, İşletme Bölümü düşünenler için, şu konular üzerine yazıyor ve linkler paylaşıyorum:

 • Mezun olunca mümkün çalışma alanları
 • Akademik olarak alt dallar ve dalların detayları (Boğaziçi Üni’de)
 • Akademik kadro ve Ders Programı (Boğaziçi Üni’de)
 • İşletme Bölümü Araştırma Merkezleri (Boğaziçi Üni’de)
 • İşletme Bölümü Araştırma Alanları (Boğaziçi Üni’de)
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Binası. İşletme bölümü dersleri bu binanın içinde yapılıyor.

İşletme bölümü mezuniyeti sonrası mümkün çalışma alanları:

Sayısal alanlar:

 • Finans
 • Operasyon Yönetimi
 • Bankacılık

Bu alanlarda çalışırken matematik, ekonomi, piyasalar, optimizasyon gibi konularda iyi olmanız…


bebiar: Beyin Bilgisayar Arayüzü

Baylor Tıp Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve Second Sight Medical Products adlı şirketin beraber geliştirdiği ürün kör insanların görmesine yardımcı oluyor.

Önceki Çalışmalar

Duyma duyusu üzerinde “koklear implant” adı ile yapılan nöral arayüzler önceden beri vardı ve dünya üzerinde 350,000 civarı hasta bu cihazları kullanıyordu[1]. …


Kaliforniya Üniversitesinde araştırmacılar beynin içinde buldukları “kestirme” nörona dair olan bulgularını paylaştılar.

Bulgulara göre “kestirme” nöron, bir işi yapmayı durdurmak için hızlı bir sinyal yolluyor ve hareketi yapan motor nöronları inhibe ediyor.

Açık beyin ameliyatlarında hasta tamamen bayıltılmadan ameliyat gerçekleştirilebiliyor. Hal böyle olunca beyinle alakalı araştırmalar için bir fırsat doğuyor…


Hayır hayır, öyle demek istemedim.

Demek istediğim, kötü özelliklerinizi iyileştirmekle vakit harcayacağınıza, zaten iyi olan özelliklerinize kafayı takıp, o konularda bölgenin en iyisi olun.

Bu yazının esin kaynağı İdil Türkmenoğlu. Bu dönem aldığım Turkish Business Environment adlı dersin hocası.

İdil Türkmenoğlu insan kaynakları konusunda Türkiye’deki duayenlerden biri. Boyner Grup, NTV…


Bu dönem aldığım, Turkish Business Environment adlı dersin ilk konuşmacı konuğu, “Torpil Değil Networking” adlı kitabıyla tanınan, yaklaşık 17 yıldır şirketlere danışmanlık veren Işıl Taysever.

Dersten kaptığım en önemli noktaları sizinle paylaşmak istedim. Bazılarımızın alışılmadık olarak nitelendirebileceği ilginç noktalar var.

 • Bahsedilen ilk ve en vurucu noktalardan biri: Bir işe tanıdık…


Kaynak: http://www.tassjel.com/en/pages/university_info/bogazici-universitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İyi Özellikleri:

 • Bağlantıları-Saygınlığı
 • İngilizcesi-Yurtdışı İmkânları
 • Klüpleri
 • Kampüsleri
 • Hoşgörüsü — Öğrencisinin Gücü
 • İmkânları
 • Eğitim Kalitesi — Eğitim Çeşitliliği

Kötü Özellikleri:

 • Özel Üniversitelerle kıyaslandığında imkan ve serbestliğin azlığı
 • Teknik Üniversitelerle kıyaslandığında sayısalcı öğrencilerin azlığı
 • İngilizcesi’nin bazen zor olması

İyi Özellikler

1- Bağlantıları

Boğaziçi Üniversitesi 155 senelik tarihiyle Türkiye’de özellikle plaza dediğimiz şirket ortamına en yakın üniversitelerden…

Ahmet Melek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store